ผลงานครู ผู้บริหาร

ผลงานครู ผู้บริหาร

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

18 มิถุนายน 2567 // 0 Comments

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้รับผิดชอบโครงการเรียนเรียนวิถีพุทธ และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดำเ [อ่านเพิ่มเติม...]