ครูประจำชั้น ป.3


นางสาวทัดดาว ศิริรัตนพงค์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

วิชาเอก : ค.บ. พลศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานพยาบาล

อีเมล์ : taddow@bantarua.ac.th


นางสาวกชกร ทองแดง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

วิชาเอก : ภาษาไทย

งานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานทั่วไป

อีเมล์ : kotchakorn@bantarua.ac.th