ครูประจำชั้น ป.1

นางพรศรี คลายสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

วิชาเอก : ค.บ. สังคม

งานที่รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

อีเมล์ : pornsri@bantarua.ac.th