กิจกรรมนักเรียน

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

21 พฤษภาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา เ [อ่านเพิ่มเติม...]

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

30 เมษายน 2567 // 0 Comments

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ด้านภาษาไทย (Thai Language) คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้านร้ [อ่านเพิ่มเติม...]

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

29 มีนาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมประกอบด้วย การปัจฉิมนิเทศ มอบประ [อ่านเพิ่มเติม...]

กิจกรรมเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

15 มีนาคม 2567 // 0 Comments

     วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์จากสำนักงานคณะกร [อ่านเพิ่มเติม...]

ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

8 มีนาคม 2567 // 0 Comments

วันที่  ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการลูกเสือ  นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญลักษณ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ – [อ่านเพิ่มเติม...]

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

7 มีนาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญลักษณ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยลูกเสือโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือสำรอง (DAY CAMP)  ณ [อ่านเพิ่มเติม...]

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

29 กุมภาพันธ์ 2567 // 0 Comments

   วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมมอบทุนการศึกษาบัญชีจัดสรรงบประมา [อ่านเพิ่มเติม...]

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

28 กุมภาพันธ์ 2567 // 0 Comments

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ชั้นประถมศ [อ่านเพิ่มเติม...]

กิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน “Save Smart Social  ใช้โซเชียลอย่างฉลาดและปลอดภัย ปี ๒”

28 กุมภาพันธ์ 2567 // 0 Comments

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗  โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบพระคุณทีมงานจากบริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริทซีพลัส ที่มาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน ใน [อ่านเพิ่มเติม...]
1 2 3 17