กิจกรรมสถานศึกษา

ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

17 พฤษภาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วย ผู้บริหาร [อ่านเพิ่มเติม...]

รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

13 พฤษภาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีกา [อ่านเพิ่มเติม...]

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

4 พฤษภาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน จากสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงล [อ่านเพิ่มเติม...]

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

30 เมษายน 2567 // 0 Comments

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ด้านภาษาไทย (Thai Language) คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้านร้ [อ่านเพิ่มเติม...]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566

30 มีนาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ 29-30 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และ [อ่านเพิ่มเติม...]

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

29 มีนาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมประกอบด้วย การปัจฉิมนิเทศ มอบประ [อ่านเพิ่มเติม...]

พิธีอัญเชิญโล่เกียรติยศพระราชทานและพิธีเฉลิมฉลองรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕

25 มีนาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดพิธีอัญเชิญโล่เกียรติยศพระราชทานและพิธีเฉลิมฉลองรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี พระครูพรหมประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภู [อ่านเพิ่มเติม...]

มูลนิธิสโลลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ จัดกิจกรรมครัวรักษ์อาหาร

19 มีนาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ในนามคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ มูลนิธิสโลลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ จัดกิจกรรมครัวรักษ์อาหาร ปรุงและส่งต่อมื้ออาหารที่ถูก [อ่านเพิ่มเติม...]

กิจกรรมเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

15 มีนาคม 2567 // 0 Comments

     วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์จากสำนักงานคณะกร [อ่านเพิ่มเติม...]
1 2 3 24