ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

14 มีนาคม 2566 // 0 Comments

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  กิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ [อ่านเพิ่มเติม...]

ผลการสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

23 เมษายน 2564 // 0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๒๘ คน ในโอกาสสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ สอบได้ประโยคธรรมศึกษาชั้นตรี  จำนวน ๑๗ [อ่านเพิ่มเติม...]