ผลงานสถานศึกษา

ผลงานสถานศึกษา

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

15 พฤศจิกายน 2564 // 0 Comments

 วันที่ ๑๒ และ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร [อ่านเพิ่มเติม...]