ข้อมูลผู้อำนวยการ


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 137

เบอร์โทรศัพท์ 076-617073

E-mail : wachirapun@bantarua.ac.th


ข้อมูลหัวหน้ากลุ่มงาน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1225

เบอร์โทรศัพท์ 076-617073

E-mail : krittayaporn@bantarua.ac.th

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางพรศรี คลายสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

เลขที่ตำแหน่ง 1601

เบอร์โทรศัพท์ 076-617073

E-mail : pornsri@bantarua.ac.th

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา
ครู

เลขที่ตำแหน่ง 799

เบอร์โทรศัพท์ 076-617073

E-mail : anusak@bantarua.ac.th

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด
ครูชำนาญการ

เลขที่ตำแหน่ง 1637

เบอร์โทรศัพท์ 076-617073

E-mail : jiraporn@bantarua.ac.th