การดูดโคลนเลนในทางระบายน้ำ

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร นายชัยศักดิ์ มุสิกะบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมเครื่องจักร ดำเนินการดูดโคลนเลนในทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนักและ ฉีดล้างถนนในโรงเรียนเพื่อป้องกันฝุ่นในโรงเรียน