การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายรพีภพ สมพรานนท์ ครูธุรการ เข้าร่วมการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายศิริชัย โอมฤก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ พร้อมทีมวิทยากรประกอบด้วย นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต นายวิระศักดิ์ ปูขาว  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาในการดำเนินงาน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Leave a comment

Your email address will not be published.


*