การพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Parthership School Project กิจกรรมบูรณาการ Eng & Art พูดไป วาดไป

วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบูรณาการ Eng & Art พูดไป วาดไป โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานานาชาติ พัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมือง Smart City กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Parthership School Project ในพิธีเปิดมี ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 111 ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*