การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภูเก็ต “วPA จากการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง”

      วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภูเก็ต “วPA จากการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูนำสู่การเขียนประเด็นท้าทายการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน จัดโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ โรงแรมบูกิตตาแกรนด์ บอลลูม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และ อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom/Youtube/facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*