การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบอุปกรณ์และควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะบุคลากรจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ และสบู่เหลวล้างมือ