ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรจัดระเบียบตัดแต่งกิ่งไม้แนวสายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ภายในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรจัดระเบียบตัดแต่งกิ่งไม้แนวสายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ภายในโรงเรียน