ครูดีศรีภูเก็ต 2564

ครูดีศรีภูเก็ต 2564

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูปิยวรรณ ชินช่วยแรง ลำดับที่ 141 และคุณครูณัฐณิชา สุธากุล ลำดับที่ 142 ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรีภูเก็ต” ประจำปี 2564 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูปิยวรรณ ชินช่วยแรง ลำดับที่ 141 และคุณครูณัฐณิชา สุธากุล ลำดับที่ 142 ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ครูดีศรีภูเก็ต" ประจำปี 2564 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564