จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ทำความดีด้วยหัวใจ” โดยเบ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ทำความสะอาดบริเวณ ศาลหลักเมืองท่าเรือ ร่วมกับชุมชนนำโดย นายเฉลิมชัย คลองงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุนทร และคณะ