ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

          โรงเรียนบ้านท่าเรือ กำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน /  ร้องทุกข์ อันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนแบ่งเป็น 6 ช่องทาง ดังนี้

  1. ติดต่อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ
  2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ bantarua.ac.th
  3. Email info@bantarua.ac.th
  4. ร้องเรียนทางเพจ Facebook bantaruaschool
  5. ส่งเป็นหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มายังโรงเรียนบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83000
  6. กล่องรับความคิดเห็น โรงเรียนบ้านท่าเรือ
  7. เบอร์โทรศัพท์ 076 617 073