ซ่อมแซมหลังคากระเบื้อง

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร นายชัยศักดิ์ มุสิกะบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมเครื่องจักร ดำเนินการซ่อมแซมหลังคากระเบื้องที่ได้รับความเสียหายและตัดแต่งต้นไม้เนื่องจากเหตุฝนตกลมพัดแรงจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ซินลากู” (SINLAKU)