ตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณแนวสายไฟฟ้า

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณแนวสายไฟฟ้าและเรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งอยู่ติดกับห้องน้ำนักเรียนเพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียน ในการดำเนินการครั้งนี้ ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง สนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมเครื่องจักร