ประชุมจัดงาน ครบรอบ 111 ปี

คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมประชุมกำหนดรายละเอียดการจัดงาน ครบรอบ 111 ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก 19 พ.ย. 2452 โดยการจัดกิจกรรม “ผ้าป่าสามัคคี 111 ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ” ในวันที่ 19 พ.ย. 2563 เพื่อนำรายได้ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน สปช.104/26 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ