พิธีลงนามถวายพระพร

โรงเรียนบ้านท่าเรือจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวาย ราชสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนบ้านท่าเรือ