พิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 9

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต