พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพิธีไหว้ครู ความหมายของหญ้าแพรก ดอกมะเขือ ดอกเข็ม ข้าวตอก ให้นักเรียนตระหนักในหน้าที่มีความรับผิดชอบ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมพิธี และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สูงกว่าระดับประเทศ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*