พีซีเอส จิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

คุณนิธิรัฐ ถาวร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสาขาภาคใต้ และพนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดกิจกรรม พีซีเอส จิตอาสาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ โดยมีกิจกรรมฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) และทาสี โต๊ะ เก้าอี้ ไม้หินอ่อน บริเวณสนามเด็กเล่นพร้อมทั้งแจกไอศครีมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ทุกชั้นเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัยห่างไกลจากไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) และสนองนโยบายของบริษัทฯ ด้านการตอบแทนสังคม การเข้าถึงชุมชนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร