มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องทำน้ำเย็น

วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ในการเข้าตรวจสอบเครื่องทำน้ำเย็น ซึ่งติดตั้งไว้บริการให้แก่นักเรียนและบุคลากร ภายในโรงเรียนบ้านท่าเรือ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเป็นการไม่ประมาทและป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลจากเครื่องทำน้ำเย็น และเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งจากการตรวจสอบทั้งหมดพบว่าเครื่องทำน้ำเย็นทุกเครื่องมีความปลอดภัย สามารถใช้การได้ดี ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานศึกษาในสังกัด จึงได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ทำการตรวจสอบอายุการใช้งานของเครื่องทำน้ำเย็นที่ติดตั้ง และตรวจสอบอุปกรณ์โดยช่างผู้ชำนาญงานเป็นประจำอย่างน้อยทุก 6 เดือน ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และติดตั้งในบริเวณที่แห้งฝนสาดไม่ถึงและไม่ถูกแสงแดด รวมถึงติดตั้งระบบสายดินให้ถูกวิธีและระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว

Leave a comment

Your email address will not be published.


*