รับมอบนมอัดเม็ด

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบนมอัดเม็ดจากตัวแทนท่านเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ ลัง เพื่อเสริมสร้างโภชนาการแก่นักเรียน