รับมอบเสื้อกันฝน

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบเสื้อกันฝน และผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลที่จำเป็นในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น จากผู้จัดการ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต ซึ่งเป็นการช่วยดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน