ร่วมพิธีอิ้วเก้ง ศาลเจ้าท่าเรือ ประจำปี ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นางสาวอาภาพร เรียนชัย และนางสาวทัดดาว ศิริรัตนพงค์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแห่พระ (พิธีอิ้วเก้ง) ของศาลเจ้าท่าเรือ เพื่อส่งเสริมประเพณีถือศิลกินผัก ประจำปี ๒๕๖๖ ที่จัดโดยสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกับศาลเจ้าท่าเรือ ซึ่งมีการจัดขบวนแห่พระตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองภูเก็ต พร้อมประกอบพิธีอัญเชิญเฮี้ยวโห้ย ณ สะพานหินไปยังศาลเจ้าท่าเรือ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*