วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อร่วมกันตระหนักถึงโทษของยาเสพติด รวมทั้งดูแลนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท มีผลต่ออารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมพร้อมด้วยร่วมเดินขบวนรณรงค์สร้างพลังความสามัคคีให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันเพื่อเอาชนะภัยจากยาเสพติดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดบอร์ดความรู้ภายในโรงเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*