เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ลานเอนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความกตัญญูต่อมารดา บิดา และระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด โดยการประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดเรียงความ ประกวดแต่งบทกลอน