เทศบาลตำบลศรีสุนทรมอบหน้ากากอนามัย

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสุนทรและคณะ ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า จำนวน 1,600ชิ้น