แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบนธรรมศึกษาชั้นเอก

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ที่สอบประโยคได้ ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๑ คน ชั้นตรี จำนวน ๒๓ คน ในการสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักเรียน คณะจังหวัดภูเก็ต ณ วัดท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต