โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

            วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ นำเสนอผลการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย HEART MODEL ด้วยกระบวนการ STEAM เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน แบบองค์รวม จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*