รับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานภาคใต้ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย พ.ต.ท.สมพงศ์ ส่งแสง รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต ในนามเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ และนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ในการได้รับงบประมาณในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนประสานงานจาก ดาบตำรวจเดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำถังคัดแยกขยะ จำนวน ๒ ชุด ภายในโรงเรียนต่อไป