📢ประกาศ รร.บ้านท่าเรือ

การประกาศผลการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.1-5
ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 คุณครูประจำชั้น จะประกาศการตัดสินผลการเรียนผ่าน Line กลุ่มผู้ปกครอง ส่วนใบแจ้งผลการเรียน เอกสารการเรียน ให้มารับในวันเปิดภาคเรียน ดังนั้นนักเรียน ชั้นป.1-5 #จึงไม่ต้องมารับใบรายงานผลการเรียนด้วยตนเอง

สำหรับนักเรียน ชั้นป.6 #ยังคงมารับใบรายงานผลการเรียนและหลักฐานอื่นๆเป็นรายบุคคล ตามปกติ ในวันที่ 26 มีนาคม 2563

หากนักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใดเห็นโพสต์นี้แล้ว สามารถแชร์ต่อได้เลย ครับ 👩🏻‍🏫🙏🏻

#โควิด19เราต้องรอด 🤟🏻