ประกาศรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 สอบถามเพิ่มเติมโทร 076-617073