การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อการคัดเลือกรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ นำเสนอระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพ (IQA AWARD) เพื่อการคัดเลือกรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*