การตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าเรือ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้ ๖ มาตรการหลัก (HTTM-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) โรงเรียนบ้านท่าเรือ ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จัดรูปแบบการเรียนแบบสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน มีการประสานกับชุมชนและจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจ
สร้างความร่วมมือในการเปิดเรียนและร่วมกันพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.


*