การตรวจเยี่ยม เหตุการณ์ที่โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ ท่านวิรยุทธ  ชัยดินี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ทุกท่าน ในการตรวจเยี่ยม เหตุการณ์ที่โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงทำให้ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)  ได้รับความเสียหายบริเวณฝ้าเพดาน  กระเบื้องหลังคา  และกระเบื้องเคาน์เตอร์ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.


*