การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางสาวจิราภรณ์ อินทยอด หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และนายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา ครูประจำชั้นประถม​ศึกษา​ปี​ที่​ ๖ ตรวจเยี่ยมให้กำลัง​ใจ​นักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษา​ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ คน วันเสาร์ที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สนาม​สอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ​โรงเรียน​วัด​ศรี​สุนทร​ (มิตรภาพ​ ๑๕)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*