การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ เยี่ยมสร้างขวัญและให้กำลังใจนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๙ คน ที่เข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สนามสอบการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*