การนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE)

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการนิเทศติดตามและประเมินและด้านการจัดการเรียนรู้ ณ โรงแรม เดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*