การนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ นำโดย นายกิจธิชัย  สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะนิเทศติดตาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ
ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*