การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ TSQP2-PKRU

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะคุณครูแกนนำโครงการ TSQP2-PKRU โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และโรงเรียนเครือข่าย TSQP2-PKRU โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ ๒ ต่อเนื่องในปี ๒๕๖๔ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ โรงเเรมเดอะพาโก้ ดีไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*