การประชุมกระบวนการและอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Developmental (กลางน้ำ)

ผู้บริหาร คณะครูแกนนำโครงการ TSQP2-PKRU โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการประชุมกระบวนการและอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Developmental(กลางน้ำ) เพื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าของโครงการ สถานการณ์ปัญหา และร่วมกันปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้การดำเนินงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ผ่านโปรแกรมZoom Meeting

Leave a comment

Your email address will not be published.


*