การประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย คัดเลือกหนังสือเรียน  

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ประธานการประชุมและ คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนครู และคณะครู ร่วมการประชุม ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ โดย คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนให้ความเห็นชอบและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อโรงเรียนจะได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.


*