การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

           วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๕  น. ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายเหมาะสมกับสถานการณ์และกำชับเน้นย้ำแนวปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ วิริยะ อุตสาหะ โดยไม่มีวันลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ท่าน ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*