การประชุมวิเคราะห์ความต้องการของครูและบริบทการเรียนรู้ของโรงเรียน (TSQP2-PKRU)

วันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะคุณครูแกนนำโครงการ TSQP2-PKRU โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์ความต้องการของครูและบริบทการเรียนรู้ของโรงเรียน ในเครือข่ายในการพัฒนาตนเองทั้งระบบโรงเรียนด้วยระบวนการ Developmental Evaluation (DE) เพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีรายละเอียดและเป็นรูปธรรมมากขึ้น จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ โรงเเรม เดอะ พาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*