การประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “Phuket Model” เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

        วันที่ ๑๘ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสาวกฤตยพร  สกุลจันทร์ และ นางสาวอาภาพร  เรียนชัย ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “Phuket Model” เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต และร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการเข้าสู่พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ณ โรงแรม เดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*