การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ดร.อำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวจิราภรณ์ อินทยอด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ จำนวน ๓ ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยใช้รูปแบบเทคนิคการนิเทศแบบสังเกตการณ์สอนเยี่ยมชั้นเรียนและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*